BÜYÜK DÜŞÜN <br><span> BÜYÜK HAYAL KUR</span>
BÜYÜK DÜŞÜN
BÜYÜK HAYAL KUR
Yabancı Dilde Drama ve Tiyatro Etkinlikleri.
GENÇ KÂŞİFLER
GENÇ KÂŞİFLER
(İngilizce proje sunumları ve video etkinlikleri) Öğrencilerden öğrendikleriyle ilgili fen, matematik ve sosyal bilgiler derslerinden birer proje hazırlayıp bunlarla ilgili İngilizce sunum yapmaları istenir. Öğrencinin yaratıcı düşünme yetisini geliştirmek hedeflenir ve yabancı dili diğer derslere entegre ederek günlük hayatta kullanmaları amaçlanır.
HAFTANIN AHLAKİ DEĞERİ
HAFTANIN AHLAKİ DEĞERİ
Öğrenci her hafta bir ahlaki değeri İngilizce öğrenir, uygular ve yakın çevresine anlatır.
İÇERİK TEMELLİ <br><span> ÖĞRETİM MODELİ</span>
İÇERİK TEMELLİ
ÖĞRETİM MODELİ
Matematik, fen sosyal bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran bir dil eğitimi yaklaşımıdır.
İNGİLİZCE HİKAYE ANLATIMI<br> <span> VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME</span>
İNGİLİZCE HİKAYE ANLATIMI
VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Öğrencinin yabancı dilde; düşünme, konuşma, eleştirel, yorumlama becerilerini geliştirmek amaçlanır.
MUTLU KİTAP KURTLARI ( İngilizce dijital kitap okuma )
MUTLU KİTAP KURTLARI ( İngilizce dijital kitap okuma )
Öğrenciler yıl boyunca düzenli İngilizce kitap okur. Her ay en çok kitap okuyan öğrenci kitap kurdu seçilir ve ödül alır.
PORTFOLIO SUNUM
PORTFOLIO SUNUM
Öğrencinin kişisel dil gelişimi dosyası. Her dönem birer defa öğrenciler okula velisini davet eder ve bu dosyanın sunumunu İngilizce olarak yapar.
SÜPER ZİHİNLER
SÜPER ZİHİNLER
İnciler yarışıyor Eğlenceli sorularla İngilizce bilgi yarışmaları
YAŞAYAN DİL
YAŞAYAN DİL
Yabancı öğretmen ile oyun dersleri. Öğrenci rahat bir öğrenme ortamında yaşayarak ve yaparak dil öğrenir.
HARİTAYI GÖSTER
×
×